kom\definicia posteru

Definícia posteru

Poster je estetickou vizuálnou kombináciou dizajnu, farieb a odkazu s cieľom upútať pozornosť a udržať ju do takej miery, aby sa v mysli čitateľa zafixovali podstatné myšlienky. Zmysel posteru má byť v odovzdaní odkazu príslušnému auditóriu.

Odporúčaná literatúra: Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004, s. 32 – 43. (dostupná aj v študovni Akademickej knižnici MTF STU).