Štýly publikovania

Štýly publikovania

Najčastejšie používané štýly pri publikovaní nájdete na týchto linkách

ACS style : http://library.williams.edu/citing/styles/acs.php

APA style: http://www.apastyle.org/

CSE/CBE style: http://library.sc.edu/pubserv/cse-cbe.pdf

Harvard style: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Chicago style: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

JAMA/AMA style: http://jama.ama-assn.org/content/279/21/1752.extract

MLA style: http://www.mla.org/style

NLM style: http://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/recommendedformats.html