mono/Registre

Registre

Pre úpravu registrov vo vysokoškolskej učebnici sa riadite normou STN ISO 999 (STN 010192) 2001 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov. Potrebu vytvorenia registra vo VŠ učebnici stanovuje Nakladateľstvo STU v Bratislave.