mono/Digitalizácia

Digitalizácia

DIGITALIZÁCIA VYDANÝCH DIEL Z EDIČNÉHO PLÁNU FAKULTY:
•    skriptá – všetky
•    monografie a učebnice – po uplynutí 3 rokov od ich vydania (po dohode s Nakladateľstvom STU ).