Clanky\Termíny

Termíny

Termín na odovzdanie článkov do časopisu Vedecké práce MTF STU:

  1. do 31.3. kalendárneho roka
  2. do 31.7. kalendárneho roka

Termín na odovzdanie článkov do internetového časopisu Materials Science and Technology:

  1. priebežne