Clanky\Klúčové slová

Klúčové slová

– píšu sa vždy za text abstraktu,

– vyjadrujú obsah textu tak, aby  podľa nich bolo možné vyhladávať príslušný text,

– forma kľúčových slov je spravidla 2-3 slovné spojenie (prípadne vzorec, štandardne používaný symbol,…) ako vyhladávacie kritérium.