mono/Zaradenie publikácie do edičného plánu

Zaradenie publikácie do edičného plánu

Návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty predkladá edičnej komisii fakulty riaditeľ ústavu, ktorý gestoruje výučbu príslušného predmetu na tlačive „Návrhový list “ (formulár PDF, DOC) pre každú publikáciu osobitne.

Základné podmienky pre zaradenie:

  • pre zabezpečenie výučby príslušného predmetu neexistuje aktuálna študijná literatúra,
  • b) pre zabezpečenie výučby príslušného predmetu bola vydaná publikácia, ktorá bola rozpredaná, resp. zásoba (v sklade, predajni) je menšia ako 25% počtu študentov, pre ktorých je publikácia určená,
  • d) predmet, pre ktorý je publikácia predkladaná do edičného plánu, sa musí nachádzať v študijných programoch príslušného akademického roka,
  • e) návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu bude včas a predpísaným spôsobom odovzdaný a bude kompletný.