zaver/Prílohy

Prílohy

Táto časť záverečnej práce je nepovinná, t. z. keď nie je potrebné dokladovať prílohy v práci, tak táto časť sa nemusí vypracovať. Prílohy sa nestránkujú a nespadajú do rozsahu práce.
Do príloh sa zaraďujú informácie širšie a hlbšie vysvetľujúce a dokresľujúce metódy  a techniky, ktoré sú obsiahnuté v hlavnom texte:

–    dokumentačné materiály,
–    doplnkové ilustrácie, alebo tabuľky,
–    bibliografia (nepoužitá relevantná literatúra),
–    popisy zariadenia, artefakty, predmety, počítačové programy a pod.

Každá príloha sa začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, Príloha C…) Prílohy sa nepočítajú do rozsahu dokumentu. Odporúča sa, aby prílohy mali rovnakú orientáciu stránky a textu na výšku ako ostatný text. Je tiež vhodné zoskupovať prílohy podľa druhov. Pri každej prílohe je potrebné uviesť prameň, z ktorého bol príslušný materiál získaný.