zaver/Obal ZP

Obal ZP

Obal ZP obsahuje základné informácie o práci v štruktúre (vzor obalu):

a) názov univerzity,
b) názov fakulty, ktorej autor je študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c) názov ZP a ak sa použil podnázov ZP,
d) typ ZP (názov ZP podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania),
e) meno, priezvisko a tituly autora ZP,
f) evidenčné číslo ZP,
g) rok vydania ZP.