zaver/preambula

Preambula

Záväznými predpismi k tvorbe záverečných prác na MTF STU sú:

1. Náležitosti záverečných prác na STU; (www.stuba.sk – Informácie pre   študentov-Legislatíva-Centrálny register-Náležitosti ZP na STU, kde je  Cuvedený podrobný postup odovzdávania ZP).

2. Študijný poriadok  STU v Bratislave.

3. Metodika tvorby a úpravy  záverečných prác na MTF STU (aktualizácia 8.2.2012) – nájdete na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2059