zaver/Úvodná časť ZP

Úvodná časť ZP

Úvodná časť ZP má tieto časti:

a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie ZP,
d) poďakovanie (nepovinné),
e) súhrn v štátnom jazyku,
f) abstrakt v anglickom jazyku,
g) obsah,
h) zoznam príloh,
i) zoznam symbolov, skratiek a značiek (v prípade potreby),
j) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
k) slovník (nepovinné).