mono/Anotácia

Anotácia

Anotácia je krátka charakteristika diela, na rozdiel od abstraktu prináša krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.