zbor/Názov príspevku

Názov príspevku

V názve príspevku nie je povolené používať skratky. K anglickej verzii názvu článku je povinné uviesť slovenský preklad názvu článku (alebo opačne – v slovenskej verzii príspevku doplňte anglický preklad názvu). Hlavný názov článku môže byť rozšírený o podnázov článku.