Záverečná časť ZP

Obsah tejto časti predstavujú osobitné dodatky, ktoré sa nestránkujú a nespadajú do rozsahu práce.


Medzi osobitné dodatky patrí :
-    čestné vyhlásenie (povinné),
-    registre (nepovinné).

Čestné vyhlásenie

Súčasťou kvalifikačných prác je vyhlásenie autora o samostatnosti vypracovania práce.

Registre
Vyhotovujú sa podľa uváženia autora, čiže ide o nepovinné súčasti práce. Položky v registroch môžu byť usporiadané:
-    abecedne,
-    systematicky,
-    chronologicky, číselne, abecedno-číselne.

Každý nový register sa začína na novej strane. V záhlaví sa odporúča uviesť názov registra.