Šablóna na vypracovanie záverečných prác

V súlade s prijatou Metodikou tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU si môžete tu stiahnuť šablónu na vypracovanie záverečnej práce.