Štandardy

Štandardy

Formulár pre zaraďovanie publikácií

Publikácia

(bibliografické údaje)

Oblasť

výskumu

Kategória

Prep Výst
MTF

Prep Výst
ústav

Dátum

Podpis

Návrh autora

Návrh OPOM-evidencia

publikačnej činnosti

Verifikácia vedúcej OPOM
(pri preradení stručne zdôvodniť)

Stanovisko prodekana

Rozhodnutie Evaluačnej

komisie MTF