Zaradenie publikácie do edičného plánu

Návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty predkladá edičnej komisii fakulty riaditeľ ústavu, ktorý gestoruje výučbu príslušného predmetu na tlačive „Návrhový list “ (formulár PDF, DOC) pre každú publikáciu osobitne.

 


Základné podmienky pre zaradenie:

  • pre zabezpečenie výučby príslušného predmetu neexistuje aktuálna študijná literatúra,
  • b) pre zabezpečenie výučby príslušného predmetu bola vydaná publikácia, ktorá bola rozpredaná, resp. zásoba (v sklade, predajni) je menšia ako 25% počtu študentov, pre ktorých je publikácia určená,
  • d) predmet, pre ktorý je publikácia predkladaná do edičného plánu, sa musí nachádzať v študijných programoch príslušného akademického roka,
  • e) návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu bude včas a predpísaným spôsobom odovzdaný a bude kompletný.