Obsah posteru

Kým sa autor rozhodne urobiť poster, mal by si premyslieť:

 

  • ČO ním chce dosiahnuť (komunikáciu, disemináciu, predať svoju prácu...),
  • AKO to chce dosiahnuť,
  • KOMU je obsah určený.