Názov článku

V názve článku nie je povolené používať skratky. Hlavný názov článku môže byť rozšírený o podnázov článku.