Klúčové slová

- píšu sa vždy za text abstraktu,

- vyjadrujú obsah textu tak, aby  podľa nich bolo možné vyhladávať príslušný text,

- forma kľúčových slov je spravidla 2-3 slovné spojenie (prípadne vzorec, štandardne používaný symbol,...) ako vyhladávacie kritérium.